top of page

Vi taler om det, der er vigtigst for dig

Ved den første samtale fokuserer vi på at forstå dine ønsker for terapien, din nuværende livssituation og dine ønsker for fremtiden. Vi diskuterer, hvad vi skal arbejde på, hvordan vi skal gribe det an, og hvad der skal til for, at du føler dig tryg under samtalerne. Det er naturligt, at mål og emner kan ændre sig over tid, og vi vil altid tilpasse terapiforløbet undervejs. I hver session vil jeg tjekke ind med dig for at sikre, at vi er på rette kurs.

Den første samtale kan virke overvældende, især hvis du ikke har erfaring med at gå i terapi. Det er normalt, hvis vi ikke når helt i dybden første gang. I den første samtale fokuserer vi primært på at etablere et trygt rum og opbygge relationen, hvilket skaber grundlaget for dybere udforskning i de kommende sessioner. At åbne op og få forståelse for komplekse følelser tager tid. Forandring opstår, når vi får ro til at udtrykke de følelser, der tidligere har føltes komplekse. Med tålmodighed vil vi sammen skabe et trygt rum, hvor du kan udforske og forstå dine følelser, og opnå den ønskede forandring i dit liv.

SAMTALETERAPI

Jeg har erfaring med emner såsom...

 • Angst

 • Depression

 • Selvværd

 • Selvmordstanker og selvskade

 • Svær opvækst

 • ASF (autisme spektrum forstyrrelser)

 • Ensomhed

 • Belastningsreaktioner

 • Stress

 • Parforhold

 • Familieforhold

 • Uddannelse og karriere

MIN BAGGRUND

Erfaren psykolog med inddragelse af krop og nervesystem

Jeg er uddannet psykolog (cand.psych.) fra Københavns Universitet. Under min uddannelse har jeg især fokuseret på klinisk psykologi og tilpasning af terapi til den enkelte klient, og på at få praktisk erfaring med terapi. I mit arbejde prioriterer jeg omhyggeligt at vælge metoder, der bedst passer til klientens aktuelle situation og møde dem der, hvor de befinder sig i livet.

Min interesse for aktivt at bruge kroppen i terapeutisk arbejde kommer til udtryk i mit valg af terapeutiske tilgange, som inkluderer EFT, ISTDP og Mindfulness-baseret terapi. Disse metoder inddrager kroppens signaler og vores nervesystem i terapiprocessen.

Erfaring og Engagement: Fra Frivilligt Arbejde til Privat Praksis

Min erfaring omfatter frivilligt arbejde som rådgiver hos Headspace København og Brunhilde, hvor jeg har opbygget mange timers samtaleerfaring, især med unge, og dækket et bredt spektrum af samtaleemner.

Efter endt uddannelse har jeg arbejdet på specialskole for børn og unge, med særlig tilknytning til STU (ungdomsuddannelse for unge med særlige behov). Her har jeg været direkte involveret i individuelle behandlingsforløb, samarbejde med familier og det offentlige system samt bidraget til at forme hverdagen og skolegangen tilpasset psykiske udfordringer.

Siden har jeg praktiseret som privatpraktiserende psykolog i et større psykologhus, hvor jeg har udført individuel psykoterapi og rådgivet forældre og pårørende. Min bredspektrede erfaring omfatter klienter i forskellige aldre, med forskellig kulturel baggrund, problemstillinger og livserfaringer. Jeg er engageret i at skabe tilpassede behandlingsforløb for at imødekomme den enkelte klienters unikke behov.

Hør mere om terapi her
Find out more about therapy here

Terapeutisk metode - Individuel tilpasning og helhedsforståelse

Jeg praktiserer en eklektisk terapeutisk tilgang, hvilket indebærer brugen af flere forskellige metoder. Jeg tilpasser nøje sammensætningen af disse metoder til den enkelte person, jeg arbejder med. Overordnet fokuserer jeg på at inddrage kroppen som et redskab til at udforske og bearbejde de følelser og oplevelser, du som klient bringer med dig. Vi tager altid udgangspunkt i din aktuelle situation og de følelser, der er til stede i rummet.

Gennem EFT (Emotionsfokuseret Terapi) og ISTDP (Intensive Short Term Dynamic Therapy) går vi dybt ind i de følelser, der naturligt kommer frem, når vi taler om livet. Gennem vores opvækst, samfund og kultur, har vi desværre ofte lært at visse følelser ikke er acceptable. Dette kan gøre det udfordrende at udtrykke fx vrede eller tristhed, og derfor gøre det svært at bearbejde de oplevelser der har gjort os vrede eller triste. I terapien øver vi sammen på at give plads til disse vanskelige følelser.

Jeg integrerer også metoder fra Mindfulnessbaseret Terapi, som en hjælp til at genkende og udforske følelser og oplevelser, som kan være vanskelige at mærke. Dette kan omfatte øvelser udført under sessionen eller små hjemmeopgaver, altid tilpasset din oplevelse og med fokus på det, der virker for dig.

Diagnoser: Individuel Forståelse og Respekt for Dine Ord

Gennem min uddannelse og erfaring har jeg en viden om psykiatriske diagnoser og deres udredning. Jeg ved, at det for nogle kan være givende at få en diagnose, mens det for andre kan føles ubehageligt eller begrænsende. Min tilgang er, at vi formes af vores livserfaringer og den betydning, vi tillægger dem. Diagnoser er én måde at kategorisere en oplevelse eller adfærd, men det er ikke den eneste. Uanset om du har en diagnose eller ej, er du velkommen til at diskutere det i vores samtale. Din forståelse af din situation og dine egne ord er det, der betyder mest for mig.

Psyken, Kroppen og Det Hele Menneske: Styrke Kontakten til Kroppen

Min tilgang bygger på forståelsen af, at kroppen og psyken er dybt forbundet. Fra barndommen reagerer vi på kroppens signaler, men senere i livet, kan vi lære at undertrykke visse følelser. I terapien øver vi på at give plads til selv de sværeste følelser. At ignorere kroppens signaler kan føre til tab af selvforståelse og muligheder for at handle på det, der er vigtigt for os. Terapien giver dig værktøjer til at udforske og forstå dine følelser, samt at handle på dem. Ved at styrke kontakten til kroppen lærer vi os selv bedre at kende, bearbejder betydningsfulde oplevelser, opbygger evnen til at berolige os selv og oplever større kontakt med os selv.

Hvorfor skal vi snakke om krop og følelser?

Grunden til at jeg arbejder med udgangspunkt i krop og følelser er, at det er her igennem vi bearbejder tilværelsen, og herigennem at vi kan lære nyt om os selv. Fra vi er helt små, reagerer vi på signaler i kroppen, fx en knugen i maven, trykken for brystet, spændinger i ben eller arme. Som børn har vi brug for voksne til at hjælpe os med at tolke de fornemmelser, så vi lærer selv at forstå kroppens signaler. Det er det forældre gør, når de fx siger til et barn, der græder, "jeg kan godt forstå, du er ked af det". Men tolkningen vil ikke altid være perfekt, og det sker også at voksne omkring børn kan have svært ved at håndtere bestemte følelser. Så kan det ske, at vi vokser op med oplevelsen af, at det er bedst hvis vi ikke græder, eller ikke hæver stemmen eller ikke gør for meget opmærksomme på os selv. Vi kan lære helt at ignorere de signaler kroppen giver os, fordi det føles upassende eller farligt at følge fx trangen til gråd eller til at sig fra. 

Problemet med at ignorere kroppens signaler, er at vi mister forståelse for os selv og muligheder for at handle på det der er vigtigt for os. Og vi mister muligheden for at bearbejde de oplevelser, som vækkede følelsen. At mærke vrede kan være signal om, at her gik din grænse, men hvis vreden ikke er til at mærke, bliver det sværere at sætte grænser. Eller hvis vi ikke mærker ind i sorgen, bliver det svært at bearbejde tabet af en elsket. Vi kan blive bange for at følelserne bliver for store eller ikke ophører, hvis vi først giver dem plads. Det er dog slet ikke tilfældet. I terapien får du oplevelsen af at kunne gå ind i de følelser og oplevelser, du måske normalt helst vil undgå, og opdage at de fordamper igen. Jeg giver dig også redskaberne til at komme ud af følelsen igen, hvis det bliver overvældende. Og vi taler sammen om hvilke tegn din krop giver dig, så du lærer at genkende dine egne signaler, og handle på dem.

Krop og psyke er dybt forbundet, så meget at det er svært at tale om den ene, uden også at nævne den anden. Vores nervesystem forbinder det hele, og når vi ser eller tænker på noget følelsesladet, så sker det øjeblikkeligt forandringer i lunger, hjerte, tarme, blærer og muskler. Den information går dog samme vej tilbage, så når vi fx aktivt justerer på vores vejrtrækning eller afspænder vores muskler, så sender det signal tilbage til hjernen om, at der er ro på. På den måde kan vi øve os på at være i situationer, som måske vækker svære minder eller prøve nye ting, som før har været for udfordrende. 

Kort fortalt, ved at styrke kontakten til vores krop:

- lærer vi os selv bedre at kende

- kan vi bearbejde betydningsfulde oplevelser

- opbygger vi evne til at berolige os selv

- får vi større oplevelse af at være i kontakt med os selv

20210309_175852.jpg
bottom of page