top of page

Priser

Du kan både købe en enkelt session eller klippekort til flere sessioner, som kan bruges løbende. Du kan også booke en gratis samtale, til at vurdere om det er det rette match for dig.

15 min. uforpligtende forsamtale over telefon

5 samtaler

5000 kr. (studerende og ledige 4500 kr.)

1 times samtaleterapi
1050 kr. (studerende og ledige 950 kr.)

10 samtaler

9000 kr. (studerende og ledige 8500 kr.)

Afbudspolitik og betaling

Hvis du bliver forhindret i at møde op til din aftalte session skal du give besked så hurtigt som muligt og senest 24 timer inden. Ved for sen aflysning eller udeblivelse opkræves halvdelen af sessionens fulde pris. Aflysning skal ske ved sms på telefon 93936576.

Terapien betales som udgangspunkt ved bankoverførsler. Du vil modtage en faktura efter vores session på mail, både hvis det er enkelte sessioner eller for klippekort.

Jeg er ikke tilknyttet den offentlige sygeforsikring og tager derfor ikke imod henvisninger fra egen læge.

Privatlivspolitik

I forbindelse med arbejdet som psykolog, fører jeg journal over mine klienter. I den journal vil der naturligt fremgå personfølsomme oplysninger om dig som klient, herunder telefonnummer, adresse, alder og også de emner vi taler om, og detaljer om terapiforløbet. 

Som psykolog er jeg ved lovgivning underlagt tavshedsplagt. Det betyder at jeg ikke må dele personfølsomme oplysninger om mine klienter eller deres forløb, dvs. både min skrevne journal og hvad jeg ved fra samtalerne. Det medfører bl.a. at jeg ikke må be- eller afkræfte over for andre, om du går i terapi hos mig eller ej, og jeg må ikke videregive oplysninger, som gør det muligt for andre at gætte, hvem mine klienter er.

Jeg har dog en juridisk pligt til at bryde min tavshedspligt, hvis der er alvorlig risiko for, at du eller andre kommer til skade (Sundhedslovens § 41). Jeg har også pligt til at underrette kommunen, hvis jeg er bekymret for et barns trivsel og udvikling (Servicelovens § 153). Hvis jeg på noget tidspunkt finder det relevant at bryde tavshedspligten, vil jeg altid tale med min klient om hvorfor og hvordan, jeg har tænkt mig at gå videre med informationen. Der er derfor ikke noget, der kommer til at gå videre til andre, uden at du som klient er informeret. 

I terapiforløb, som er opsat gennem firmaer, som håndterer forsikringssager, kan jeg være underlagt krav om at oplyse information om antallet af samtaler og hvorvidt der er fremgang i forløbet. I disse tilfælde vil jeg bede om dit skriftlige samtykke, til at udlevere den information. Du kan til enhver tid trække dette samtykke tilbage, i overensstemmelse med underskrevede samtykkeerklæring.

Efter hver endt samtale skriver jeg en journal, som er beskyttet og opbevares uden adgang for andre end mig. Jeg sletter din journal, når jeg har haft en opbevaret i fem år. Du har ret til at se din journal, og kan fx. bede om at få den udleveret i forbindelse med kommunale sager eller lignende, hvor indsigt i dit terapiforløb er relevant. 

Hvis du er utilfreds med, hvordan jeg håndterer dine oplysninger, så sig det til mig, så finder vi en løsning. Hvis du stadig er utilfreds, kan du klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. www.datatilsynet.dk.

bottom of page